EasyShape DWX-4W Uygulamaları


DWX-4W cam seramik ve kompozit resin maddelere ıslak kazıma yapmak için tasar-lanmıştır. Bu yeni malzemeler inlaylar, onlaylar ve eğilme dayanıklılığı, yarı saydamlık ve benzer aşınma özelliklerine sahip doğal diş görünümü ve hissi olan diğer restorasyon-ları oluştururlar. DWX-4W, sonraki restorasyon malzemelerinin pin tipi bloklarının üç farklı türüne kadar e eksenli ve simultane kazıma imkanı sunar.

Malzemeler

Cam Seramikler
Kalıcı eğilme dayanımı, en iyi hale getirilmiş hassas ve kusursuz estetik

Kompozit Resin
Üstün kenar kalitesi ve yontma direnci

VITA Yetkili Sistemi
VITA, Roland DWX-4W’in, VITA ENAMIC®, VITABLOCS® Mark II ve VITA SUPRINITY®’ nin kazınmasını tasdik eder (VITA SUPRINITY® sadece Kanada ve Latin Amerika’da bulunur).

İnlay ve Onlaylar

Dolaylı inlaylar (intrakronal dolgular) ve onlaylar (cusp dolguları), DWX-4W’nin eş za-manlı pin rotasyonu ve 4 konumlu Otomatik Takım Değiştirici’si (ATC) yardımıyla has-sas ve etkili bir şekilde kazınabilir. Söz konusu pin rotasyonu ve ATC, küçük-bur detaylı kesime hızlıca geçiş yapabilir. Bu durum, artan gerçekçilik ve yarı saydamlığa sahip ve iyi bir şekilde kazınmış bir nihai ürünün ortaya çıkmasını garantiler.

Kronlar

DWX-4W, bir dişi ya da implantı tamamen kaplayan kalıcı kron restorasyonları için iyi bir şekilde kazınmış cam seramikler ve kompozit resin protezler üretir ve bunlar bir dişin gerçek görünümü ile hissini hemen hemen aynı şekilde kopyalar.

Veneerler

DWX-4W, tek diş restorasyonları için tasarlanmıştır ve 4 farklı bur boyutu kullanarak iyi detaylandırılmış kazıma imkanı sunar. Orijinal dişe bir benzerinin oluşturulmasıyla, veneer gibi ön yüz restorasyonları açısın-dan daha rahat ve memnuniyet verici sonuçlara ulaşılabilir.